ورزش پشت بازو بانوان

ورزش پشت بازو بانوان

شما می توانید با انجام این تمرینات ورزشی ساده چربی های پشت بازو را آب کرده و آن ها را سفت و عضلانی کنید.

 

برای کوچک کردن بازو این حرکات ورزشی را هر روز انجام دهید:

  • با تکیه به میز یا کانتر، شنای ایستاده را در سه ست بیست تایی انجام دهید. این کار عضلات شما را قوی تر می کند.
  • دست های خود را روی یک صندلی قرار بدهید و بدنتان را بالا بکشید. این تمرین چربی های اضافه پشت بازوی شما را آب می کند.
  • با تکیه به کف یک دست کل بدن را به سمت بالا حرکت دهید و با باز کردن دست دیگر ده تا بیست ثانیه خودتان را در این حالت نگه دارید. این کار را با هر دو دست انجام دهید.
  • در حالت دراز کش به پهلو بالا تنه را به کمک کف دست به بالا هل دهید. برای هر طرف بدن ده حرکت کافی است.
  • دست ها و پاها را با زاویه ۱۲۰ درجه نسبت به هم قرار دهید. این حرکت را پنج بار به مدت بیست تا سی ثانیه انجام دهید، این حرکت به تقویت عضلات پشت بازو و کوچک شدن آن ها کمک زیادی می کند.

 

با انجام این تمرینات ورزشی در کمتر از 30 روز افتادگی پشت بازو را از بین ببرید و به راحتی چربی های این ناحیه را آب کنید.

برو به بالا