ورزش و مراقبه

ورزش و مراقبه

ورزش هایی مانند ریلکسیشن و یوگا می تواند در روحیه افراد نقش بسیار مهمی دارد؛ این ورزش ها نوعی مراقبه از روح و جسم است و بعد از مدتی تاثیر عجیبی در آرامش روانی افراد خواهد گذاشت.

برو به بالا